2014-06-02_072208.png
東北樂天隊的銀次。

2014-06-02_071803.png
樂天隊的監督屬性。

2014-06-02_071815.png
樂天隊的一軍陣容。

2014-06-02_071823.png
樂天隊的二軍選手名單。

2014-06-02_071836.png
樂天隊的野手能力1。

2014-06-02_071845.png
樂天隊的野手能力2。

2014-06-02_071855.png
樂天隊的投手能力1。

2014-06-02_071904.png
樂天隊的投手能力2。

創作者介紹
創作者 ohgi01 的頭像
ohgi01

ohgi的棒球電玩天地

ohgi01 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()